Obec Bednárec

Dokumenty zastupitelstva obce

Zde se nacházejí aktuálně platné základní dokumenty schválené zastupitelstvem obce, především obecně závazné vyhlášky, jednací řád zastupitelstva, a dále směrnice, zásady a usnesení, jimiž zastupitelstvo stanoví pravidla pro chod obce a obecního úřadu. Samostatně je zveřejněn Místní program obnovy venkova.

Všechny dokumenty jsou ve formátu pdf.
Místní program obnovy obce Bednárec na období 2012-2018
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vnitrni-smernice-verejne-zakazky.pdf Vnitřní směrnice veřejné zakázky 41.2 Kb
2007-06-13_OZV-4-2007_System-komunalni-odpad.pdf Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, o nakládání s komunálním odpadem 56.3 Kb
2010-12-20_Jednaci-rad-ZO.pdf Jednací řád zastupitelstva obce 136.9 Kb
2010-12-20_Organizacni-rad-obce.pdf Organizační řád obce 66.2 Kb
2011-02-22_Smernice-1-2011_Zasady-prodeje-pozemku.pdf Směrnice č. 1/2011 Zásady prodeje pozemků z majetku obce Bednárec 22.2 Kb
2011-02-22_Znak-a-vlajka-obce.pdf Znak a vlajka obce 1912.9 Kb
2011-05-10_Smernice-2-2011_Spisovy-a-skartacni-plan.pdf Směrnice č. 2/2011 Spisový a skartační plán 166.8 Kb
2011-06-28_Smernice-3-2011_Cestovni-nahrady.pdf Směrnice č. 3/2011 Cestovní náhrady 160.6 Kb
2011-07-13_Smernice-4-2011_Pracovni-rad.pdf Směrnice č. 4/2011 Pracovní řád 160.7 Kb
2012-02-01_Smernice-1-2012_Inventarizace.pdf Směrnice č. 1/2012 Inventarizace majetku a závazků 178.7 Kb
2012-02-01_Smernice-2-2012_Provoz-traktoru.pdf Směrnice č. 2/2012 Provoz obecního traktoru 148.6 Kb
2012-08-03_OZV-1-2012_Pravidla-pro-pohyb-psu.pdf Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o pohybu psů na veřejných prostranstvích 159.9 Kb
2012-12-17_OZV-2-2012_Mistni-poplatky.pdf Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích 99.9 Kb
standardy-spod-obce-bednarec.pdf Standardy SPOD - obec Bednárec 119.6 Kb