Organizační řád obce

 

jméno funkce oblast činnosti
Martin Závodský první místostarosta vedení obecního úřadu, silnice, kultura a volný čas, ostatní činnosti
Ing. Radovan Urban druhý místostarosta veřejné osvětlení, místní rozhlas, péče o budovu obecního úřadu
Alena Janůtková zastupitelka,
předsedkyně finanční komise
jubilea, společenské akce
Ing. Markéta Králová zastupitel,
členka finančního výboru
zadávání veřejných zakázek
Vladimír Novák zastupitel hospodaření v obecních lesích
Jan Povolný zastupitel, člen finanční výboru odpadové hospodářství
Ing. Jana Havelková, DiS. zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru  
Martina Hryzáková správce rozpočtu  
Hana Tesařová člen kontrolní komise  
Dr. Petr Urban člen kontrolní komise  
Romana Prokešová   účetní, Czech point
Vladimíra Koudelková   knihovna
František Chutný   obecní kronika