Zastupitelstvo obce

Pozice Jméno Telefon
místostarosta Ing. Radovan Urban
místostarosta Martin Závodský 728 461 703
Ing. Jana Havelková 733 121 508
Alena Janůtková
Ing. Markéta Králová
Vladimír Novák
Jan Povolný

Současné zastupitelstvo bylo zvoleno v komunálních volbách konaných ve dnech 5.-6.10.2018.
Ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo 28.10.2018.