Zastupitelstvo obce

Pozice Jméno E-mail Telefon
místostarosta Ing. Radovan Urban
místostarosta Martin Závodský 728 461 703
Ing. DiS. Jana Havelková havtumca@seznam.cz 733 121 508
Alena Janůtková
Ing. Markéta Králová
Vladimír Novák
Jan Povolný

Současné zastupitelstvo bylo zvoleno v komunálních volbách konaných ve dnech 5.-6.10.2018.
Ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo 28.10.2018.