Pieta z Bednárce

V kapli zasvěcené Panně Marii na návsi obce se nacházela pozdně gotická dřevěná socha Piety.

Dřevěná socha vznikla na počátku 16. století. Autor je neznámý, patrně jihočeský řezbář. V tomto rozměrném díle (150 x 87 x 43 cm) se projevují vlivy soudobého švábského umění, byť s jistou dávkou zlidovění. Socha je vzadu vyhloubená, z lipového dřeva, malé zbytky polychromie a křídového podkladu (červená barva na plášti Panny Marie).

Socha byla tvořena pro podhled, umístění ve výšce v oltářním nástavci, proto je její horní část poněkud naddimenzována. Mrtvé Ježíšovo tělo je ve zjevném nepoměru k tělu matky. To není u těchto soch ojedinělé, mrtvý syn se v náručí matky stává jakoby znovu dítětem. Je to výtvarné vyjádření pocitů, které se objevují i ve středověké literatuře, např. u blahoslaveného Jindřicha Suso. Podle něj jako by Panna Marie říkala: "Vzala jsem si roztomilé dítě na klín a dívala se na ně - byl mrtev ... Kde je radost, jakou jsem měla z tvého narození?"

Protože kaple v Bednárci je až z 18. století, je velmi pravděpodobné, že do ní byla socha přenesena v té době z gotického kostela sv. Prokopa v Jarošově nad Nežárkou. Taková přemísťování staršího mobiliáře do kaplí přifařených obcí byla v té době běžná, když se do farních kostelů pořizovalo novější vybavení.

Socha byla zapůjčena na rozsáhlou výstavu Jihočeská pozdní gotika 1450 - 1530 pořádanou v roce 1965 na Hluboké. Na náklady Alšovy jihočeské galerie byla restaurována. Při restaurování byla sňata novodobá nevhodná polychromie a dřevo sochy bylo ošetřeno a zpevněno. Od té doby je Pieta z Bednárce, která zůstává majetkem obce Bednárec, součástí stálé expozice na Hluboké.


Pieta z Bednárce


Pieta z Bednárce


Za podrobné informace o Pietě děkujeme panu PhDr. Hynkovi Rulíškovi, kurátorovi sbírky starého umění v Alšově jihočeské galerii.