Evidence usnesení

Pro snadnou orientaci v usneseních přijatých zastupitelstvem obce slouží pomocná evidence usnesení. V ní se evidují všechna přijatá usnesení s výjimkou těch, která jsou účinná pouze v průběhu zasedání (jako například zařazování bodů do programu nebo volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu).

Pomocná evidence usnesení byla vytvořena v prosinci 2010, ovšem zpětně do ní byla zahrnuta a očíslována veškerá usnesení ZO přijatá od 2. 11. 2006. Protože se jedná pouze o pomocnou evidenci, v případě nesouladu se zápisy ze zasedání ZO (vzniklém při přepisu usnesení do evidence) je rozhodující text v zápisu.

Jednotlivá usnesení se číslují. Číslo usnesení je ve tvaru 'pořadové číslo usnesení na zasedání' 'číslo zasedání v kalendářním roce' 'rok'. Například č. 3-8z/2008 je třetí usnesení přijaté na osmém zasedání v roce 2008.

Evidenci usnesení je možné si stáhnout ve formátu pdf ve dvou podobách:

Úplná evidence usnesení obsahuje všechna usnesení přijatá zastupitelstvem obce bez ohledu na to, jestli jejich platnost přetrvává do současnosti.

Evidence platných usnesení obsahuje pouze aktuálně platná usnesení (dosud nesplněná ani nezrušená), pro přehlednost v ní nejsou zahrnuta ani usnesení týkající se rozpočtu a rozpočtových změn, protože dokumenty týkající se rozpočtové agendy jsou samostatně zveřejňovány zde.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
evidence-usneseni-uplna955355243.pdf evidence usnesení 1174.3 Kb