Zprávy a informace OÚ


3. 1. 2011

Organizační řád

20. 12. 2010 schválilo zastupitelstvo obce nový organizační řád, který zpřesňuje odpovědnost zastupitelů za jednotlivé oblasti činnosti. Prosíme občany, aby se pokud možno obraceli přímo na dotyčného zastupitele (např. ohledně objednávek palivového dřeva na Vladimíra Nováka). Více viz organizační řád. V ostatních případech neuvedených v organizačním řádu se obracejte na starostu.


Zprovoznění Czech Pointu na obecním úřadu

Od listopadu 2009 je na obecním úřadu zřízeno asistované místo výkonu veřejné správy neboli Czech POINT. Díky němu je obecní úřad schopný poskytovat občanům např. výpisy z bodového hodnocení řidiče, katastru nemovitostí, rejstříku trestů atd. Více o možnostech Czech POINTu ...


Anketa

V květnu 2008 proběhla v Bednárci anketa, v níž občané mohli psát své návrhy, čemu by se zastupitelstvo mělo v příštích letech věnovat a na co by se obec měla pokusit získat dotace z fondů EU. Zde jsou ke stažení výsledky.


Hromadné SMS

Od dubna 2008 byla v obci Bednárec spuštěna služba informování občanů a chalupářů pomocí hromadně rozesílaných SMS zpráv. Tímto způsobem zastupitelstvo rozesílá např. pozvánky na schůze zastupitelstva nebo různé kulturní akce, informuje o přistavení kontejneru, sběru železného šrotu a nebezpečného odpadu atd. Služba je bezplatná, zájemci mohou sdělit tel. číslo mobilního telefonu, na který chtějí SMS zprávy posílat, na obecním úřadu, případně pomocí e-podatelny nebo jednoduše mailem na ou@bednarec.cz.