Zastupitelstvo obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 00.00.0000 - dosud
Složení platné v období: 00.00.0000 - dosud

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Radovan Urban

Pozice: místostarosta
Jméno: Martin Závodský
Telefon: 728 461 703

Jméno: Ing. Jana Havelková
Telefon: 733 121 508

Jméno: Alena Janůtková

Jméno: Ing. Markéta Králová

Jméno: Vladimír Novák

Jméno: Jan Povolný


Současné zastupitelstvo bylo zvoleno v komunálních volbách konaných ve dnech 5.-6.10.2018.
Ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo 28.10.2018.