Odbahnění rybníka Obecní velký

Logo OPŽP

Projekt, realizovaný v letech 2010-2011, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory byla rekonstrukce vodní nádrže Obecní velký rybník. V rámci realizace akce byl odtěžen sediment ze dna rybníku, opravena hráz a při okrajích nádrže vybudovány dvě vodní tůně s přilehlými mokřady. Výsledkem je vyšší retenční kapacita rybníku a zvýšení biodiverzity v jeho blízkém okolí.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 4.680.455 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 3.978.387 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 234.023 Kč (5%) a příspěvek obce Bednárec 468.045 Kč (10%).

Stav rybníka před odbahněním (podzim 2010) a po odbahnění (jaro 2013) zachycuje fotogalerie:

Po odbahnění - pamětní deska
Po odbahnění - pamětní deska
Po odbahnění - rybník
Po odbahnění - rybník
Po odbahnění - rybník
Po odbahnění - rybník
Po odbahnění - rybník v chobotu
Po odbahnění - rybník v chobotu
Po odbahnění - rybník v chobotu
Po odbahnění - rybník v chobotu
Po odbahnění - severní mokřad s tůní
Po odbahnění - severní mokřad s tůní
Po odbahnění - severní mokřad s tůní
Po odbahnění - severní mokřad s tůní
Po odbahnění - litorální pásmo
Po odbahnění - litorální pásmo
Po odbahnění - nátok do rybníka
Po odbahnění - nátok do rybníka
Po odbahnění - západní mokřad s tůní
Po odbahnění - západní mokřad s tůní
Po odbahnění - západní mokřad s tůní
Po odbahnění - západní mokřad s tůní
Před odbahněním - rybník
Před odbahněním - rybník
Před odbahněním - kbel
Před odbahněním - kbel
Před odbahněním - rybník
Před odbahněním - rybník
Před odbahněním - nátok do rybníka
Před odbahněním - nátok do rybníka
Před odbahněním - hráz
Před odbahněním - hráz
Před odbahněním - hráz
Před odbahněním - hráz
Před odbahněním - hráz
Před odbahněním - hráz
Před odbahněním - hráz
Před odbahněním - hráz
Před odbahněním - deponie
Před odbahněním - deponie
Před odbahněním - deponie
Před odbahněním - deponie