Zápisy z jednání

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

 

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva se řídí jednacím řádem. Zápisy ze zasedání je nutné zapsat a ověřit do deseti dnů. Potom se vyvěšují na úřední desku (informační skříňku u obecního úřadu). Aby byly zápisy trvale veřejně přístupné, jsou zároveň trvale vyvěšeny zde. Soubory s jednotlivými zápisy ke stažení jsou ve formátu pdf.

Nejdůležitějším výsledkem zasedání zastupitelstva obce jsou přijatá usnesení. Usnesení přijímají zastupitelé hlasováním, pokud nadpoloviční většina všech zastupitelů hlasovala pro, usnesení je přijato a stává se závazným, dokud není splněno nebo pokud ho na nějakém dalším jednání zastupitelstvo nezruší. Pro snadnější orientaci v přijatých usneseních slouží evidence usnesení. V ní se evidují přijatá usnesení s výjimkou těch, která se týkají pouze průběhu zasedání zastupitelstva (jako například zařazování bodů do programu nebo volba zapisovatele).

Více viz. platný jednací řád zastupitelstva obce Bednárec.

Pokud někdo při čtení zápisů ze zasedání narazí na jakékoliv nesrovnalosti v obsahu zápisů nebo při stahování a otevírání souborů se zápisy, prosíme o upozornění, nejlépe na obecní mail.

 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce - rok 2021

 


 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce - rok 2020

 


 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce - rok 2019

 


 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce - rok 2018

 

 


 

 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce - rok 2017

 

 


 

 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce - rok 2016

 

 


 

 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce - rok 2015

 

 


 

 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce - rok 2014

 

 


 

 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce - rok 2013

 

 


 

 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce - rok 2012

 

 


 

 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce - archiv