Organizační řád obce

 

jméno funkce oblast činnosti
Martin Závodský první místostarosta vedení obecního úřadu, silnice, kultura a volný čas, ostatní činnosti
Ing. Radovan Urban druhý místostarosta veřejné osvětlení, místní rozhlas, péče o budovu obecního úřadu
Ing. Jana Havelková zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru jubilea, společenské akce
Ing. Jan Král zastupitel zadávání veřejných zakázek
Vladimír Novák zastupitel hospodaření v obecních lesích
Jan Povolný zastupitel, člen finanční výboru odpadové hospodářství
Dr. Petr Urban zastupitel  
Martina Hryzáková správce rozpočtu  
Hana Tesařová člen kontrolní komise  
Romana Prokešová   účetní, Czech point
Vladimíra Koudelková   knihovna
František Chutný   obecní kronika