Úřední deska
návrh jízdního řádu Mimořádné nařízení Krajské hygienické stanice zápis z jednání ZO 18.9.2020 Volby do senátu parlamentu ČR 2020 jmenování zapisovatele volební komise opatření ministerstva zemědělství RO 5/2020 RO 4/2020 RO 3/2020 RO 2/2020 Schválený rozpočet 2020 s výhledem na roky 2021-2022 Místní program obnovy obce Bednárec na období 2019-2025 Obecně závazná vyhláška 2/2018 pro obec Bednárec - poplatky za psy Obecně závazná vyhláška 1/2018 pro obec Bednárec - poplatky za komunální odpad RO 9/2020 podpora JČK 2020 RO 8/2020 RO 7/2020 RO 6/2020 volební komise Schválený závěrečný účet 2019 RO 1/2020
Úřední deska - archiv změn