Úřední deska
zápis z jednání ZO 29.12.2021 zápis z jednání ZO 10.12.2021 záměr prodeje obecního pozemku Obecně závazná vyhláška obce Bednárec č. 3/2021, o místním poplatku z pobytu Obecně závazná vyhláška obce Bednárec č. 2/ 2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Obecně závazná vyhláška obce Bednárec č. 1/ 2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Povodňové podmínky - upozornění vodoprávního úřadu návrh závěrečného účtu obce Bednárec Oznámení o konání sčítání lidu v roce 2021 Ptačí chřipka - informace Jízdní řád platný od 13.12.2020 Mimořádné nařízení Krajské hygienické stanice Opatření ministerstva zemědělství Místní program obnovy obce Bednárec na období 2019-2025 Obecně závazná vyhláška 1/2018 pro obec Bednárec - poplatky za komunální odpad Schválený závěrečný účet 2020 vyhláška Ministerstva zemědělství Podpora JČK 2020
Úřední deska - archiv změn