Úřední deska
opatření ministerstva zemědělství RO 5/2020 RO 4/2020 zápis z jednání ZO 19.6.2020 Závěrečný účet 2019 RO 3/2020 RO 2/2020 Schválený rozpočet 2020 s výhledem na roky 2021-2022 Místní program obnovy obce Bednárec na období 2019-2025 Obecně závazná vyhláška 2/2018 pro obec Bednárec - poplatky za psy Obecně závazná vyhláška 1/2018 pro obec Bednárec - poplatky za komunální odpad RO 1/2020 zveřejnění vyjímka bobr zveřejnění podpory JK
Úřední deska - archiv změn