Úřední deska
pozvánka na zasedání ZO dne 1.10.2021 vyhláška a dokumentace týkající se změny územního plánu volby 2021 - jmenování zapisovatele volby 2021 seznam podaných KL+zmocněnci Povodňové podmínky - upozornění vodoprávního úřadu zápis z jednání ZO 9.7.2021 Oznámení o konání sčítání lidu v roce 2021 Ptačí chřipka - informace schválený rozpočet 2021 + výhled Jízdní řád platný od 13.12.2020 Mimořádné nařízení Krajské hygienické stanice Opatření ministerstva zemědělství Místní program obnovy obce Bednárec na období 2019-2025 Obecně závazná vyhláška 1/2018 pro obec Bednárec - poplatky za komunální odpad RO 8/2021 RO 7/2021 RO 6/2021 Schválený závěrečný účet 2020 vyhláška Ministerstva zemědělství RO 5/2021 RO 4/2021 RO 3/2021 RO 2/2021 RO 1/2021 Podpora JČK 2020
Úřední deska - archiv změn