Úřední deska
Pozvánka na zasedání zastupitelstva ZO 11.6.2021 zápis z jednání ZO 14.5.2021 Oznámení o konání sčítání lidu v roce 2021 Ptačí chřipka - informace schválený rozpočet 2021 + výhled Jízdní řád platný od 13.12.2020 Mimořádné nařízení Krajské hygienické stanice Opatření ministerstva zemědělství Místní program obnovy obce Bednárec na období 2019-2025 Obecně závazná vyhláška 1/2018 pro obec Bednárec - poplatky za komunální odpad RO 4/2021 RO 3/2021 RO 2/2021 RO 1/2021 Podpora JČK 2020 Schválený závěrečný účet 2019
Úřední deska - archiv změn