Úřední deska
RO 4/2023 zápis z jednání ZO 14.4.2023 záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 1434/12 v k.ú. Bednárec schválený rozpočet obce na rok 2023 a výhled do roku 2025 Zápis o výsledku voleb do obecního zastupitelstva Schválený závěrečný účet za rok 2021 RO 9/2022 RO 8/2022 Závěrečný účet 2021 Opakované veřejné projednání upraveného návrhu změny č.1 Územního plánu Bednárec Obecně závazná vyhláška obce Bednárec č. 3/2021, o místním poplatku z pobytu Obecně závazná vyhláška obce Bednárec č. 2/ 2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Obecně závazná vyhláška obce Bednárec č. 1/ 2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Povodňové podmínky - upozornění vodoprávního úřadu Oznámení o konání sčítání lidu v roce 2021 Ptačí chřipka - informace Jízdní řád platný od 13.12.2020 Mimořádné nařízení Krajské hygienické stanice Opatření ministerstva zemědělství Místní program obnovy obce Bednárec na období 2019-2025 Obecně závazná vyhláška 1/2018 pro obec Bednárec - poplatky za komunální odpad RO 3/2023 RO 2/2023 RO 1/2023 Změna územního plánu obce Bednárec č. 1 - dokumenty I výroční zpráva 2021 vyhláška Ministerstva zemědělství výroční zpráva 2020 Podpora JČK 2020 výroční zpráva 2019
Úřední deska - archiv změn