Úřední deska
Schválený rozpočet 2020 s výhledem na roky 2021-2022 opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství veřejný záměr prodeje obecního pozemku Závěrečný účer obce 2018 Místní program obnovy obce Bednárec na období 2019-2025 Obecně závazná vyhláška 2/2018 pro obec Bednárec - poplatky za psy Obecně závazná vyhláška 1/2018 pro obec Bednárec - poplatky za komunální odpad Zápis z jednání ZO ze dne 29.12.2019 zveřejnění vyjímka bobr zveřejnění podpory JK
Úřední deska - archiv změn