Úřední deska
informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 schválený rozpočet 2021 + výhled zápis z jednání ZO 20.12.2020 zápis z jednání ZO 27.11.2020 Jízdní řád platný od 13.12.2020 Mimořádné nařízení Krajské hygienické stanice Opatření ministerstva zemědělství Místní program obnovy obce Bednárec na období 2019-2025 Obecně závazná vyhláška 1/2018 pro obec Bednárec - poplatky za komunální odpad Podpora JČK 2020 Schválený závěrečný účet 2019
Úřední deska - archiv změn