Úřední deska
pozvánka na zasedání OU RO 2/2020 Zápis z jednání ZO ze dne 18.1.2020 Schválený rozpočet 2020 s výhledem na roky 2021-2022 veřejný záměr prodeje obecního pozemku Závěrečný účer obce 2018 Místní program obnovy obce Bednárec na období 2019-2025 Obecně závazná vyhláška 2/2018 pro obec Bednárec - poplatky za psy Obecně závazná vyhláška 1/2018 pro obec Bednárec - poplatky za komunální odpad RO 1/2020 zveřejnění vyjímka bobr zveřejnění podpory JK
Úřední deska - archiv změn