Úřední deska
RO 12/2022 RO 11/2022 RO 10/2022 Schválený závěrečný účet za rok 2021 RO 9/2022 RO 8/2022 zápis z jednání ZO 26.6.2022 Závěrečný účet 2021 RO 7/2022 RO 6/2022 RO 5/2022 RO 4/2022 RO 3/2022 RO 2/2022 RO 1/2022 Opakované veřejné projednání upraveného návrhu změny č.1 Územního plánu Bednárec schválený rozpočet 2022 + výhled Obecně závazná vyhláška obce Bednárec č. 3/2021, o místním poplatku z pobytu Obecně závazná vyhláška obce Bednárec č. 2/ 2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Obecně závazná vyhláška obce Bednárec č. 1/ 2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Povodňové podmínky - upozornění vodoprávního úřadu Oznámení o konání sčítání lidu v roce 2021 Ptačí chřipka - informace Jízdní řád platný od 13.12.2020 Mimořádné nařízení Krajské hygienické stanice Opatření ministerstva zemědělství Místní program obnovy obce Bednárec na období 2019-2025 Obecně závazná vyhláška 1/2018 pro obec Bednárec - poplatky za komunální odpad Změna územního plánu obce Bednárec č. 1 - dokumenty I vyhláška Ministerstva zemědělství Podpora JČK 2020
Úřední deska - archiv změn